JOB-COACHING

JOB-COACHING
pinklineJobcoachingEen jobcoach biedt begeleiding aan werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt staan. Door het bieden van begeleiding zorgt hij er (uiteindelijk) voor dat zij weer aan het werk gaan.

Denk hierbij aan mensen met beperkingen (o.a. gehandicapten), mensen met psychische problemen, jongeren met een strafblad, mensen met een whiteWAO-, WWB-, WW- of Wajong uitkering.

De jobcoach van Video-CV ondersteunt een werkzoekende in eerste instantie intensief tijdens de inwerkperiode, en werkt dan (mogelijk) fysiek mee met de werkzoekenden.

De werkzaamheden die werkzoekenden moeten verrichten, voert hij dan (soms) zelf ook uit. Daarna blijft de Jobcoach op afstand betrokken. Ongeveer één keer per maand bezoekt hij de klant thuis of op het werk om de werksituatie te bespreken en eventuele problemen op te lossen.

Verder wordt er op de werkplek een vaste begeleider gezocht, die als vast aanspreekpunt voor de werkzoekenden fungeert als de Jobcoach van Video-CV niet aanwezig is.

De klant krijgt duidelijk haalbare leerdoelen mee, waaraan in de praktijk wordt gewerkt. Deze leerdoelen worden ook met de mentor/begeleider doorgesproken en er vindt steeds een terugkoppeling plaats tussen de werkzoekenden, de mentor en de jobcoach.

Er wordt steeds gewerkt aan het optimaliseren van de randvoorwaarden, zodat de kans op uitval geminimaliseerd wordt.

De jobcoach helpt u ook bij de het zoeken van een geschikte baan. Hij bekijkt dan de mogelijkheden van de werkzoekenden en zoekt een geschikte werkplek. Na het vinden van een geschikte baan kan hij ook worden betrokken om nazorg te verlenen. Wanneer de werkzoekenden het werk zelfstandig kan uitvoeren en in staat is de werkplek te behouden zal de Jobcoach zich langzaam terugtrekken.

Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en in overleg met de opdrachtgever, wordt de duur van jobcoaching vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Video-CV.
Tel: 030 711 82 50


VIDEO-CV BIJ RADIO 1:

Twitter